Folders en brochures voor Jonx


Jonx helpt kinderen, jongeren en hun ouders bij psychische problemen. Ook is Jonx er voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme spectrum stoornissen. Jonx biedt voor veel psychische problemen een behandelmethode. Voor elke methode is er een beknopte brochure dan wel folder.
Wij hebben een nieuwe lijn voor Jonx ontwikkeld waarbij de folders en brochures qua uitstraling een duidelijke relatie met elkaar hebben. Er is qua kleurstelling tevens een onderscheid gemaakt tussen de twee afdelingen van Jonx, Jonx Ambulant en Jonx Autisme. Naast het ontwikkelen van een nieuw basisconcept en de opmaak van de folders en brochures hebben we ook de productie begeleid.