parallax background
 

VORMGEVING VS FUNCTIE

Vorm en functie gaan hand in hand. Goede grafische vormgeving bevordert het gebruik. Er zijn klussen waarbij dat gebruik heel nauw luistert, zoals bijvoorbeeld bij het ontwerpen / vormgeven van formulieren. Soms kom je dan op een onverwachte route terecht.

Zo werd een vraag om een aantal formulieren binnen de huisstijl van de Rijksuniversiteit Groningen te maken uiteindelijk een opdracht om een elektronische studiehandleiding vorm te geven.

Flexibele layout

De insteek was dat we een invulbare pdf-formulier zouden gaan ontwikkelen. Door ons te verplaatsen in de gebruikersgroep bleek al snel dat de aanvankelijk gekozen route niet de beste was. Docenten zouden zelf op de formulieren normen, competenties en randvoorwaarden voor studenten in gaan vullen. Die informatie komt uiteindelijk bij de studenten terecht, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Op zich prima te doen, maar… Er was - niet heel erg verrassend natuurlijk - heel veel verschil in de hoeveelheid informatie die de docenten vanuit verschillende opleidingen aanleveren. Lastig dus om een standaard vast te stellen. Eigenlijk was al snel duidelijk dat het beste antwoord voor deze vraag een flexibele layout was binnen de vertrouwde elektronische werkomgeving van de docenten. Je hebt dan het voordeel van uniformiteit, een vertrouwde omgeving en gebruikers hoef je niet te gaan beperken in invulruimte. Onder de streep wordt niemand daar vrolijk van. Bovendien: des te gebruiksvriendelijker, des te lager de drempel om het te gaan gebruiken. Er zijn verschillende partijen waar we rekening mee moeten houden, de studenten die de informatie willen naslaan, de docenten die de informatie in moeten vullen.

Gebruikers voorop

De elektronische studiehandleiding die we nu ontwikkelen is een officieel document waarin de competenties en randvoorwaarden waar werkstukken aan moeten voldoen worden ingevuld per opleiding. Dankzij het responsive design is het ontwerp altijd passend bij de aangeleverde hoeveelheid informatie. We kiezen ervoor om de formulieren ‘flexibel’ te maken binnen Word. Dat beperkt ons enigszins in de vormgeving, maar het gebruiksgemak gaat voor!

®nald

Heb je een gecompliceerde wens, document en/of vraag dat er attractief uit moet komen te zien, dat uitblinkt in zijn eenvoud en gebruiksgemak? Bel ons 050 549 07 12 of stuur een berichtje.